Analyze

hea.cn: 家电网 ® HEA.CN 最具影响力的科技与投资门户_家电网 HEA.CN

家电网 HEA.CN 是家电行业原创垂直门户网站,定位于家电行业新闻, 最为全面的电器产品库,销售家电价格对比,提供电视,空调,厨卫,小家电,冰箱,洗衣机,各类家电导购评测,家电网是注册商标。

Page load speed analysis

 • 39/100

  Normal result
 • 5

  Successful tests
 • 3

  Failed tests
 • First response

  8.2 sec

 • Resources loaded

  63 sec

 • Page rendered

  1.1 sec

 • Total page load time

  72.3 sec

Welcome to hea.cn homepage info - get ready to check HEA best content for China right away, or after learning these important things about hea.cn

We analyzed Hea.cn page load time and found that the first response time was 8.2 sec and then it took 64.1 sec to load all DOM resources and completely render a web page. This is a poor result, as 95% of websites can load faster. Unfortunately, there were 26 request timeouts, which can generally increase the web page load time, as the browser stays idle while waiting for website response.

Page optimization

 • HTML 345.6 kB
  Images 4.0 MB
  Javascripts 600.1 kB
  CSS 77.0 kB

  In fact, the total size of Hea.cn main page is 5.0 MB. This result falls beyond the top 1M of websites and identifies a large and not optimized web page that may take ages to load. 85% of websites need less resources to load and that’s why Accessify’s recommendations for optimization and resource minification can be helpful for this project. Images take 4.0 MB which makes up the majority of the site volume.

  • Original 345.6 kB
  • After minification 248.3 kB
  • After compression 43.3 kB

  HTML optimization

  HTML content can be minified and compressed by a website’s server. The most efficient way is to compress content using GZIP which reduces data amount travelling through the network between server and browser. This page needs HTML code to be minified as it can gain 97.3 kB, which is 28% of the original size. It is highly recommended that content of this web page should be compressed using GZIP, as it can save up to 302.3 kB or 87% of the original size.

  • Original 4.0 MB
  • After optimization 3.6 MB

  Image optimization

  Image size optimization can help to speed up a website loading time. The chart above shows the difference between the size before and after optimization. HEA images are well optimized though.

  • Original 600.1 kB
  • After minification 596.2 kB
  • After compression 202.9 kB

  JavaScript optimization

  It’s better to minify JavaScript in order to improve website performance. The diagram shows the current total size of all JavaScript files against the prospective JavaScript size after its minification and compression. It is highly recommended that all JavaScript files should be compressed and minified as it can save up to 397.2 kB or 66% of the original size.

  • Original 77.0 kB
  • After minification 70.8 kB
  • After compression 14.6 kB

  CSS optimization

  CSS files minification is very important to reduce a web page rendering time. The faster CSS files can load, the earlier a page can be rendered. Hea.cn needs all CSS files to be minified and compressed as it can save up to 62.4 kB or 81% of the original size.

Network requests diagram

 • hea.cn
 • p_indexStyle.css
 • p_index_function.js
 • wb.js
 • m.js
 • jquery-1.7.1.min.js
 • slides.min.jquery.js
 • indexitem.html
 • show_ads.js
 • p_base.css
 • 1431920713989.jpg
 • 000000000102280838_ls1.jpg
 • rBEHZ1BikKwIAAAAAAGztFaaIh8AABhXwBKfz4AAbPM756.jpg
 • rBEHZ1BikNMIAAAAAAGnb_H0_lsAABhXwJcvegAAaeH667.jpg
 • 000000000102835538_ls1.jpg
 • rBEHaVB5GOgIAAAAAALbGhD0rE4AABtmQI0aawAAtsy811.jpg
 • 000000000102535667_ls1.jpg
 • 000000000103599291_ls1.jpg
 • 1000092885_170.jpg
 • 000000000102546722_ls1.jpg
 • 1000312582_170.jpg
 • 1000295762_210.jpg
 • rBEHZlBQQlIIAAAAAADRr8TtEcoAABJpwBr9WkAANHH461.jpg
 • rBEHZlBZW4cIAAAAAADbd7hxPTQAABZ9QITddgAANuP481.jpg
 • 1000291807_210.jpg
 • 1000113133_170.jpg
 • 23-201-060.jpg
 • 1000155329_170.jpg
 • 1000114193_210.jpg
 • 23-285-018.jpg
 • 23-190-140.jpg
 • 43-521-700.jpg
 • 21-028-016.jpg
 • 1000178277_170.jpg
 • 1000232507_210.jpg
 • 000000000101401273_ls1.jpg
 • 000000000101213564_ls1.jpg
 • 000000000102276930_ls1.jpg
 • 000000000101787991_ls1.jpg
 • 000000000102185691_ls1.jpg
 • 000000000102336710_ls1.jpg
 • 1000116350_210.jpg
 • 1000147891_210.jpg
 • 1000196295_210.jpg
 • 1000116671_170.jpg
 • 1000098214_210.jpg
 • 000000000102673463_ls1.jpg
 • 000000000101374030_ls1.jpg
 • 000000000101198257_ls1.jpg
 • 000000000101691079_ls1.jpg
 • 000000000102484097_ls1.jpg
 • 000000000103298146_ls1.jpg
 • 1431920736409.jpg
 • 1459927681137.jpg
 • 1459927459154.jpg
 • 1459841226486.jpg
 • 1459841185501.jpg
 • 1459841112125.jpg
 • 1459841203907.jpg
 • 1459479280276.jpg
 • 1460102297829.jpg
 • 1459841403386.jpg
 • 1459842332667.jpg
 • 1458889476395.jpg
 • 1457660196340.jpg
 • 1457423028759.jpeg
 • 1456912216951.jpg
 • 1456795337571.jpg
 • 1453789648471.jpg
 • 1454378299388.jpeg
 • 1453863782269.jpg
 • 1459133311816.jpg
 • 1457678980265.jpg
 • 1457314943895.jpg
 • 1457493217989.jpg
 • 1456456946633.jpg
 • 1455672823545.jpg
 • 1459209791286.png
 • 1459842300177.jpg
 • 1459842224987.jpg
 • 1459392942218.png
 • 1459404696657.png
 • 1459216992473.jpg
 • 1459389504897.jpg
 • 1459332280511.jpg
 • 1459216744373.jpg
 • 1459130147270.jpg
 • rBEHZlBlcA0IAAAAAAC0SGZ4i8sAABj_AFDMPwAALRg979.jpg
 • rBEGC1CQ3TAIAAAAAAEOlk7z2ZAAAASaAPktFsAAQ6u707.jpg
 • rBEDik_IhU0IAAAAAAFZj0em-ekAAAUXQHoAWAAAVmn903.jpg
 • rBEHZVAzORsIAAAAAAU5kkY0_ZQAAAFQQHx06IABTmq017.jpg
 • rBEDilAH1bcIAAAAAACJZM-viDYAAEIwgOWis8AAIl8163.jpg
 • rBEHZlCcfZsIAAAAAALPqCta2LYAACvGQFMwjQAAs_A052.jpg
 • 1000116242_210.jpg
 • 1000148046_210.jpg
 • rBEHZlB32t8IAAAAAAD9FUicK5wAABs4wOYbfUAAP0t863.jpg
 • rBEHZ1BQQ2AIAAAAAADt1Caum_sAABJqQAg4XsAAO3s913.jpg
 • rBEGC1DZIxoIAAAAAAEowqlShAoAABGoAL-ZL4AASja909.jpg
 • rBEHalDAXzEIAAAAAAE-8rzXgp4AADKPgNnfKoAAT8K052.jpg
 • rBEHaVBlMM8IAAAAAACe3hQ1lKsAABjhwAx9JoAAJ72802.jpg
 • top_slides_ctrl.png
 • weixin100x100.jpg
 • add01.png
 • add02.png
 • add03.png
 • add04.png
 • add05.png
 • add06.png
 • add08.jpg
 • add07.jpg
 • cn01.jpg
 • cn02.jpg
 • cn03.jpg
 • cn04.jpg
 • cn05.jpg
 • cn06.jpg
 • 000000000104034070_ls1.jpg
 • 000000000101435886_ls1.jpg
 • 000000000102537321_ls1.jpg
 • 000000000102726747_ls1.jpg
 • 000000000102537318_ls1.jpg
 • 000000000103163756_ls1.jpg
 • 000000000102769182_ls1.jpg
 • 000000000101350679_ls1.jpg
 • 000000000101923694_ls1.jpg
 • rBEIC0_YcssIAAAAAACfYCRBSLMAAAnyAFPPuMAAJ94389.jpg
 • rBEHaVCkV8gIAAAAAAD9ZF1iCAgAACz5gP-jWMAAP18043.jpg
 • rBEHaFCl_2sIAAAAAAEIXYauis0AAC1iAMW1xMAAQh1579.jpg
 • rBEHZVAzORsIAAAAAAU5kkY0_ZQAAAFQQHx06IABTmq017.jpg
 • rBEHalBzx48IAAAAAAD_zKA3ICYAABpOwLCUd8AAP_k174.jpg
 • b925acbb-2de9-41c7-b6ef-c3e71fdbd959.jpg
 • rBEHZVCzCUUIAAAAAACTZds_iQAAADBlgMvEE0AAJN9808.jpg
 • rBEHZ1BIXmAIAAAAAAEE6rUtYbIAABEYgFdCu8AAQUC472.jpg
 • rBEHZVChsbEIAAAAAADUoD0iTdoAACx8wFcXzYAANS4016.jpg
 • rBEIC0_pgTkIAAAAAAEKGNwvBGgAACunQDXcZQAAQow452.jpg
 • rBEGC1Ccd0YIAAAAAAFgAWkSGAUAAAbrQPBh3MAAWAZ039.jpg
 • rBEGDFCQ3dIIAAAAAAFBMwF6SrkAAASagBHdxgAAUFL730.jpg
 • rBEHaFCcdxEIAAAAAAEKTAIvqu0AACvDAOftosAAQpk467.jpg
 • rBEGC1Cp-_wIAAAAAADM040hXNIAAAj9wK6ab8AAMzr536.jpg
 • rBEQWFEHNqoIAAAAAAG9755YxAAAAAUSAIePNYAAb4H390.jpg
 • rBEHZVBRu_sIAAAAAAHlJpo40wwAABLEgLAP2YAAeU-933.jpg
 • rBEHaFA8bsEIAAAAAAIp9GvpiAsAAA0awA9WQoAAioM289.jpg
 • rBEHalBj_7kIAAAAAAIeR1ILAiQAABiuAIQD-kAAh5f740.jpg
 • 2333c9d7-67ff-4ca5-938f-d67869e0b65e.jpg
 • rBEHalB2jwUIAAAAAAF3RByEVyEAABrxQCAPs4AAXdc782.jpg
 • rBEHZVDJLhgIAAAAAAGonckA7agAADPtABPH6UAAai1156.jpg
 • rBEHalBhBMgIAAAAAAC9xwgDCcoAABfywEPM0YAAL3f096.jpg
 • rBEHZlDFeegIAAAAAAHkXJ6p9BQAADNFALlmDcAAeR0035.jpg
 • 1000442799_210.jpg
 • 1000084098_210.jpg
 • 1000276344_210.jpg
 • 000000000102518986_ls1.jpg
 • 000000000102531081_ls1.jpg
 • 000000000101348595_ls1.jpg
 • 000000000103207580_ls1.jpg
 • 000000000101348094_ls1.jpg
 • 000000000102062815_ls1.jpg
 • 000000000103677393_ls1.jpg
 • 000000000102304957_ls1.jpg
 • 000000000102371561_ls1.jpg
 • 000000000103526165_4f.jpg
 • 000000000102548901_ls1.jpg
 • 000000000101787992_ls1.jpg
 • 000000000101357141_ls1.jpg
 • 000000000101423375_ls1.jpg
 • 000000000101423369_ls1.jpg
 • p_t_b_bg.png
 • p_image_bgA.png
 • p_imageA.png
 • p_top_logo.png
 • p_image_bgE.png
 • bcym
 • 0f000KYxwICr8tU97D2u36.jpg
 • index.php
 • bcym
 • bcym
 • bcym
 • bcym
 • 1459847514229.jpg
 • 1459842136142.jpg
 • bcym
 • 1459384073524.jpg
 • 1459332426761.jpg
 • bcym
 • 1459240799560.jpg
 • 1459131515402.jpg
 • 1458890287886.png
 • 1458799874509.jpg
 • 1458699337310.jpg
 • 1458634105699.png
 • bcym
 • 1460020321629.png
 • bcym
 • 1459842007525.jpg
 • 1459494580541.jpg
 • weiboShow.css
 • skin_default.css
 • gaea_1_19.js
 • show.js
 • suda.js
 • 1
 • icon_user.png
 • 75a60806jw1f2pev41p7nj20c80850t9.jpg
 • 75a60806gw1f2o05c2xkgj20e80m8q4q.jpg
 • 75a60806jw1f2n3egeqnrj20do07saad.jpg
 • 75a60806jw1f2g0s5cupzj20dw0dwaad.jpg
 • 75a60806jw1f2mqlapgtpj20dw0c4aba.jpg
 • 75a60806jw1f2hbdlunt2j20dw09q0ti.jpg
 • 75a60806jw1f2fugg81k2j20by0byaaq.jpg
 • btns_bg.png
 • icon_follow.png
 • bg_trans.png
 • icon_tips.png
 • 75a60806jw1f2hdirwiqqj20by0byaaq.jpg
 • 75a60806jw1f2oa7s2wuqj20hs0d7gme.jpg
 • 0f000ZO-9XzYtmOiL0-Yts.jpg
 • bcym
 • tmp.gif
 • 1459989230139.jpg
 • bcym
 • 1459842076711.jpg
 • 1460104783688.jpg
 • 1454471244200.jpg
 • bcym
 • bcym
 • 1453880305206.jpg
 • bcym
 • 1452481353885.jpg
 • bcym
 • 1451025839211.jpg
 • 1452587184451.jpg
 • bcym
 • bcym
 • 1450321210104.jpg
 • bcym
 • 1448959455647.jpg
 • bcym
 • 1384160350644.jpg
 • bcym
 • 1359970280406.jpg
 • bcym
 • bcym
 • bcym
 • bcym
 • bcym
 • p_imageA.png
 • 545c9cdaN9898c69b.jpg
 • 549b7868N30eab8b9.jpg
 • 54fe9409Nb6d20c4d.jpg
 • 541bcb29N369cd42b.jpg
 • 54bdb6edN348d51d9.jpg
 • 5412a65dNbdd837d4.jpg
 • 54d98bf5N02a5a387.jpg
 • 53950dffN835f0ab3.jpg
 • 54560468Ndd19b6fb.jpg
 • rBEhUlNoe58IAAAAAAJSpoHYVpYAAM-WgP0MiAAAlK-588.jpg
 • 54be1dbdN91e325b9.jpg
 • rBEhUlK79J4IAAAAAAFCgJ5xXKIAAHSrgED0o0AAUKY727.jpg
 • 54c1a376N9d30b1f3.jpg
 • 54cb5a56Nfe06f8d7.png
 • rBEhWVNltqoIAAAAAAHzjKx7pmIAAM0qgE5xtQAAfOk271.jpg
 • 54ee8306Nd242098f.jpg
 • rBEhUlMmbQcIAAAAAADCk8XCtkgAAKPQAJYbHwAAMKr248.jpg
 • 541a9b91N44519f77.jpg
 • 55703516N804a7768.jpg
 • 53cc8107Nf1fcbc91.jpg
 • 54350b7dN4232c11b.jpg
 • rBEhVFNod0cIAAAAAAGj-Q-96IwAAM-GwHw2_UAAaQR416.jpg
 • 54292243N4edfae17.jpg
 • 54743ef8N70a827f7.jpg
 • rBEbRVNrPD0IAAAAAAFEVlBCK2kAAAS-wI9upsAAURu544.jpg
 • 5449ad15N71724f08.jpg
 • 54694bb2N7391e886.jpg
 • 549a3411N0a7ca0a0.jpg
 • 54744687N59faf139.jpg
 • rBEQYFNmFAQIAAAAAAN97bHwHSgAAFeuQLqlCwAA34F604.jpg
 • 545aceb0N20449f1d.jpg
 • rBEbRVNrabkIAAAAAAM7URqcaW4AAAXjAIRMWkAAztp156.jpg
 • 53fd53efN38e2920b.jpg
 • 5412a7a8Nfd8454d5.jpg
 • 54f86165Nc3e200a9.jpg
 • 5476e6edN1fefa711.jpg
 • 54a91e95N7a7aff1c.jpg
 • 54bdcb60N782a62f4.jpg
 • 54893966N982f3ba7.jpg
 • 54a9eea3Nb113487b.jpg
 • 545c8346N8b33055c.jpg
 • rBEhUlMmbQMIAAAAAACx1WZ9-F4AAKPQADGEsUAALHt366.jpg
 • 54097676N3551db59.jpg
 • 54102e05N0d03a5a0.jpg
 • 54647157Nb9d571fb.jpg
 • 54c8a313N7ed81f3e.jpg
 • 5549b40eNd10d17ab.jpg
 • 548550bcN43831761.jpg
 • rBEbRVNsL00IAAAAAANNjXRJATUAAAdBAAqEBMAA02l070.jpg
 • 547590a5Nd7652e8e.jpg
 • 53915d65N74653ba6.jpg
 • 54110f5cN99566617.jpg
 • 545aef7dNf4a7ba79.jpg
 • 545c9925Ne5b2cdce.jpg
 • rBEhVVNnWFAIAAAAAAFn30R0R_oAANBRQLB4PcAAWf3690.jpg
 • 54124fb2Nd1024ef2.jpg
 • 54c22cd1Ne70d113e.jpg
 • 54115de4N2b442bb3.jpg
 • 545b28caN03741f5d.jpg
 • 5423c5abNea0cdadb.jpg
 • 5449f590N18b411bc.jpg
 • 5489350cN8a5b0c6e.jpg
 • rBEhV1NmE-0IAAAAAALMtw5bsk0AAM-GgEPXpwAAszP205.jpg
 • 54ac9787N247b90a5.jpg
 • 54fd082aN449bb742.jpg
 • 541a9ed8N46ac6b47.jpg
 • 543cc615Nd50f6b3d.jpg
 • 54250737N0e88e936.jpg
 • 541ab11fNe5937a89.jpg
 • 54102457N445482f7.jpg
 • 54634552Nfd772e38.jpg
 • 54803ed6N28837f8f.jpg
 • 5497db9bNe53a695a.jpg
 • 53d61932N8fa080b8.jpg
 • rBEhVlNnWNAIAAAAAAEyb5W-PDcAANBSwDWytkAATKH851.jpg
 • 5437449eNad601ce3.jpg
 • 544dd3f6Nd8122cab.jpg
 • rBEhU1Nl4kkIAAAAAAHBstDKW_0AAMz0wEGsZgAAcHK836.jpg
 • rBEbR1NpjDEIAAAAAAIzNNaiwHQAAAA9ABHM90AAjNM480.jpg
 • 546c2f86N34eeed43.jpg
 • rBEQYVNnfPgIAAAAAAKwBuAZfpQAAFi2QBpZekAArAe812.jpg
 • rBEhUlNoe7IIAAAAAAJRbjcug74AAM-XQL2PyoAAlGG854.jpg
 • 545355b4Nbb7d38dd.jpg
 • 55016023Nd78cba27.jpg
 • rBEbRlNzVXYIAAAAAADbp8vKrK0AABC3QCysa4AANu_694.jpg
 • rBEhVVNlveYIAAAAAAHLBd8Ai8gAAM8yAPkOGsAAcsd077.jpg
 • 541aa0ddNfc4af8ed.jpg
 • 54740518N58b17588.jpg
 • rBEbRVNraKYIAAAAAAPUsINsDIYAAAXgAOf2C0AA9TI905.jpg
 • 54446bf4N5aff3597.jpg
 • 54ac946eN4892bd5e.jpg
 • 546db318N726488ce.jpg
 • 5411376bNd020ea08.jpg
 • rBEhU1MmbP4IAAAAAAC2QaKro0IAAKPPwMcI8sAALZZ796.jpg
 • 54102df4N5675bfdf.jpg
 • 541a9d02Na138c50d.jpg
 • rBEbRVNsax0IAAAAAAOoLbDvJPsAAAlEQBWqA4AA6hF469.jpg
 • 54110f67N665e904f.jpg
 • rBEhVlNmC4kIAAAAAAHAKc1jP40AAM9_ANhWrMAAcBB259.jpg
 • rBEbRVNpj1EIAAAAAAHcSpJZT6YAAABIwNkNM0AAdxi942.jpg
 • 541100f5Ndb51471a.jpg
 • 54694ba8N382accee.jpg
 • 541250b5N89016b82.jpg
 • 54b5075bN85be21e4.jpg
 • 54c0d3dbN84ffe7a9.jpg
 • 539e9879N1eff7271.jpg
 • 549a0e6cN8cb34bb9.jpg
 • rBEbRVNrafwIAAAAAAMBovZ6Ge8AAAXjwHzrcgAAwG6792.jpg
 • bcym
 • bcym
 • bcym
 • bcym
 • log
 • bcym
 • bcym
 • ca-pub-7449408790332324.js
 • zrt_lookup.html
 • show_ads_impl.js
 • p_image_bgH.png
 • p_image_bgG.png
 • p_image_bg95_5900b2.png
 • p_image_bgD.png
 • h.js
 • ads
 • osd.js
 • 10552406052898352001
 • abg.js
 • m_js_controller.js
 • googlelogo_color_112x36dp.png
 • s
 • redir.html
 • x_button_blue2.png
 • iframe.html
 • j6SDDiQit5YY48GNgPpnCluJgoNCzbKlh5o6eVjReZI.js
 • 21.gif
 • hm.gif
 • o.htm
 • ui
 • wh.js
 • ac.js
 • hm.gif
 • fp.htm

Our browser made a total of 388 requests to load all elements on the main page. We found that 0% of them (1 request) were addressed to the original Hea.cn, 16% (61 requests) were made to Upload.hea.cn and 10% (40 requests) were made to Img12.360buyimg.com. The less responsive or slowest element that took the longest time to load (20.4 sec) relates to the external source Upload.hea.cn.

Additional info on hea.cn

Requests

The browser has sent 359 CSS, Javascripts, AJAX and image requests in order to completely render the main page of HEA. We recommend that multiple CSS and JavaScript files should be merged into one by each type, as it can help reduce assets requests from 49 to 1 for JavaScripts and from 4 to 1 for CSS and as a result speed up the page load time.

49

Javascripts

297

Images

4

CSS

9

AJAX

359

All

Possible request optimization

273

Images

9

AJAX

75

Optimized

284

All

Normal result

IP address

Hea.cn uses IP address which is currently shared with 4 other domains. The more sites share the same IP address, the higher the host server’s workload is. It is strongly recommended that the host server should be changed or the hosting provider should be requested to give a different (separate) IP address for this domain.

Poor result

IP Trace

hea.cn

xjd.hea.cn

ac.hea.cn

discover.hea.cn

news.hea.cn

183.57.36.26

DNS records

Type Host Target/ip TTL Other
A

hea.cn

183.57.36.26 300
NS

hea.cn

dns1.hichina.com 300
NS

hea.cn

dns2.hichina.com 300
SOA

hea.cn

300 Mname: dns1.hichina.com
Rname: hostmaster.hichina.com
Serial: 2019070709
Refresh: 3600
Retry: 1200
Expire: 86400
Minimum-ttl: 360
MX

hea.cn

mxbiz2.qq.com 300 Pri: 10

Language and encoding

Normal result

Language

ZH zh language flag

Detected

N/A language flag

Claimed

Encoding

UTF-8

Claimed

Language claimed in HTML meta tag should match the language actually used on the web page. Otherwise Hea.cn can be misinterpreted by Google and other search engines. Our service has detected that Chinese is used on the page, and neither this language nor any other was claimed in <html> or <meta> tags. Our system also found out that Hea.cn main page’s claimed encoding is utf-8. Use of this encoding format is the best practice as the main page visitors from all over the world won’t have any issues with symbol transcription.

HTTPS certificate

SSL Certificate

Hea.cn has no SSL certificate. Web browsing can be safer with HTTPS connection, so we suggest that it should be obtained for this site.

Normal result

Visitor World Map

Country of origin for 99.6% of all visits is China. It’s good for Hea.cn that their server is also located in China, as that enables the majority of their visitors to benefit from a much faster page load time.

Good result

Poor result

Social Sharing Optimization

Open Graph description is not detected on the main page of HEA. Lack of Open Graph description can be counter-productive for their social media presence, as such a description allows converting a website homepage (or other pages) into good-looking, rich and well-structured posts, when it is being shared on Facebook and other social media. For example, adding the following code snippet into HTML <head> tag will help to represent this web page correctly in social networks:

hea.cn

Share this report in social media

Analyze another website

Analyze